Rýmařovská Diakonie ČCE zlepšuje díky Ministerstvu zdravotnictví ČR své služby

Správní rada Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově hledá neustále cesty, jak rozšířit a zdokonalit služby, které středisko poskytuje občanům Rýmařovska. Proto ani na okamžik nezaváhala a využila možnosti požádat o státní dotaci MZ ČR na realizaci projektu v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti vč. paliativní hospicové péče.

Rýmařovská Diakonie ČCE zlepšuje díky Ministerstvu zdravotnictví ČR své služby
16. prosince 2016 - Rýmařovská Diakonie ČCE zlepšuje díky Ministerstvu zdravotnictví ČR své služby

Pomocí projektu nazvaného „Kvalita života až do konce“ chce středisko pomáhat nemocnému v terminálním stádiu choroby a jeho rodině prožívat poslední chvíle spolu doma, poskytnout jim odbornou zdravotní péči prostřednictvím vhodného technického vybavení a zapůjčením kompenzačních pomůcek napomoct ke zvýšení kvality péče v domácím prostředí. Tento záměr a celkové zpracování žádosti napomohly k tomu, že projekt byl vyhodnocen jako úspěšný a získal od ministerstva 180 000 korun, tj. nejvyšší možnou dotaci činící 70 % z celkové výše nákladů. Zbylých 30 % hradí středisko ze svých vlastních zdrojů.

Díky tomu došlo ke konci roku 2016 k zakoupení 3 ks lineární pumpy, 3 ks kyslíkového koncentrátoru, 3 ks prstového pulsního oxymetru a 3ks elektrických polohovacích postelí, jež umožnilo nemocným v terminálním stádiu choroby pobyt v domácím prostředí. Služba tak bude potřebným nablízku 24 hodin denně včetně sobot a nedělí v rýmařovském, bruntálském a vrbenském regionu, které zatím nemají žádné pokrytí mobilním hospicem.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky