občerstvení buřinka

Cílem provozu Kavárny - občerstvení Buřinka je začlenění uživatelů s mentálním či kombinovaným postižením na trh práce. Uživatele učíme praktickým nácvikům obsluhy našich zákazníků a tím dopomáháme při sociálním začlenění těchto osob.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky