Finanční pomoc

Nejjednodušší způsob, jak nás podpořit, je rychlý dar platební kartou nebo převodem tady.

Rýmařovské středisko Diakonie ČCE je stejně jako ostatní střediska neziskovou nestátní organizací, a svou činnost proto musí financovat vícezdrojově. Největší část prostředků získává z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, další pak z rozpočtu Moravskoslezského kraje, města Rýmařov, města Břidličná, obcí Dolní Moravice, Horní Město, Stará Ves a Tvrdkov. Důležitým zdrojem jsou i platby zdravotních pojišťoven za provedené zdravotní výkony, platby klientů za služby a granty státních i soukromých institucí a nadací. Nesmírně si ceníme také darů různých firem, OSVČ a soukromých donátorů. Na finanční dar Vám můžeme sepsat darovací smlouvu na finanční dar.

Každým rokem však hledáme nové dárce, píšeme projekty a ucházíme se o nové granty pro udržení a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Číslo našeho konta je: 1844564329/0800

Podpořte nás! Za pomoc velmi děkujeme!

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky