Dobrovolnictví

Pokud Vás naše činnost zaujala a chcete se na ní aktivně podílet, můžete tak učinit formou dobrovolnické práce. Ta spočívá v individuální péči o seniory a všechny uživatele našich služeb, kdy byste s nimi chodili na procházky, četli jim, poskytovali jim společnost u lůžka (hovořili s nimi, naslouchali jim, předčítali z oblíbené knihy atp.), prováděli drobnou pomoc v domácnosti, pomáhali s organizací volnočasových aktivit a s administrativní prací.

Kontaktní osobou je Bc. Marcela Maňurová, mob.: 604 570 210, e-mail: 88AE8~l7TkLwRbenVX~nZZag9brhTj

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky