historie střediska

Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově zahájilo svou činnost v roce 1993. Tehdy se v tomto městě poničeném nejen jedenačtyřiceti lety komunistické krutovlády, ale i tragismem odsunu německého obyvatelstva, našla skupinka lidí vedená paní Ludmilou Vavrečkovou, skupinka, která viděla jako smysl své existence právě pomoc bližnímu. Začala doslova od nuly, vedena vírou, že dobrá věc se nakonec prosadí. Po mnohých peripetiích a již bez své zakladatelky došla tato víra svého naplnění a naše středisko dnes funguje jako stabilizovaná a vysoce hodnocená jednotka v celém systému diakonické služby poskytované Českobratrskou církví evangelickou.

 

Středisko v roce 1993

                                                

                                                 

Středisko v  současné době

000166

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky