Správní rada střediska

Správní rada je statutárním orgánem Střediska, který řídí činnost Střediska a jedná jménem Střediska navenek.
Správní rada rozhoduje o všech záležitostech Střediska, pokud nejsou Řádem diakonické práce Diakonie Českobratrské církve evangelické, Organizačním řádem Diakonie ČCE anebo tímto organizačním řádem vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Střediska, případně Diakonie ČCE.
Správní rada je odpovědná za zabezpečení veškeré činnosti Střediska, a to především prostřednictvím řízení a vnitřní kontroly jednotlivých organizačních složek Střediska
Správní rada je odpovědná za zajištění řádného vedení účetnictví Střediska.
Správní rada Střediska je povinna při své činnosti plnit závazná rozhodnutí správní rady Diakonie Českobratrské církve evangelické, týkající se Střediska.

Členové správní rady:

  • Mgr. Staňková Marcela, DiS. - předsedkyně SRS
  • Haberhauerová Jana
  • Mgr. Stanzel Vladimír
  • Bc. Marcela Maňurová
  • Renata Škurková

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky