Aktuálně: opatření v Diakonii v souvislosti s koronavirem

25. května 2020
Aktuálně: opatření v Diakonii v souvislosti s koronavirem
25. května 2020 - Aktuálně: opatření v Diakonii v souvislosti s koronavirem

Vzhledem k současné situaci Covid-19 v Moravskoslezském kraji a Rýmařovsku rozhodla Správní rada střediska, že návštěvy v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici budou povoleny od 1. 6. 2020.

Koordinace návštěv v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici

V souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a doporučeným postupem MPSV ČR se povolují návštěvy v pobytových zařízeních za dodržení těchto pravidel:

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech (např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod). U každého uživatele je možná maximálně 1 návštěva denně.
 • Návštěva musí mít jednorázové rukavice a roušku , kterou použije v areálu DOS vždy úplně novou (nikoli tu, s kterou přichází z venku).
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy a před vstupem vyplní dotazník o bezinfekčnosti . Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 • Návštěva při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude dezinfikovat ruce. Návštěva, která navštěvuje uživatele upoutaného k lůžku, obdrží navíc od personálu jednorázový plášť a návleky na nohou.
 • Doba návštěvy je maximálně 30 minut
 • Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37, 0 OC nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
 • Čas návštěvy je nutné předem domluvit (telefonicky u s. Fúzikové, t. č. 775 854 195 – v pracovní dny, čase od 9.00 h – do 12.30 h).
 • Z důvodu eliminace velké koncentrace cizích osob v zařízení je doba návštěv každý den                 od 10.00 h – do 11. 30 h a od 14.00 h – do 16.00 h.

Opatření je platné s účinností od 1.6.2020 a bude dále upraveno dle aktuálního vývoje epidemiologické situace a opatření kompetentních orgánů.

 

Od 27. 3. se ruší provoz občerstvení Buřinka a sociálně terapeutické dílny. 

 

V pečovatelské službě (poskytované v lokalitách - Rýmařov, Janovice, Ondřejov, Stará Ves, Ždárský Potok, Horní Město, Tvrdkov, Ruda, Rešov, Stříbrné Hory, Skály, Dobřečov, Dolní Moravice, Břidličná, Vajglov) se do odvolání ruší:

 • Dovoz klientů (za nákupy, kadeřníkem, k vyšetření apod.)

 • Úklidy v domácnostech klientů.

 • Kontrola klientů na Revoluční (jsme v telefonické kontaktu).

 • Masáže  ve vlastním sociálním prostředí.

 • Pedikúra  ve vlastním sociálním prostředí.

 • Kavárnička pro seniory.

 • Cvičení pro seniory ve středisku Diakonie

 

V ošetřovatelské službě (poskytované v celém okrese Bruntál a Moravském Berouně) se

 • preventivní plánované odběry u pacientů odkládají (bude řešeno s ošetřujícími lékaři).

 • ruší ošetřovatelské rehabilitace

do odvolání.

 

Průkazové fotografie se zhotovují pouze v budově střediska na tř. Hrdinů 48, 795 01 Rýmařov. Klient je povinen nosit roušku, kterou si může sundat jen na dobu nezbytně nutnou při fotografování. Do domácností fotograf až do odvolání nechodí.

 

 

Děkujeme za pochopení.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky