Diakonie získala nový automobil z dotace Moravskoslezského kraje

7. ledna 2016

V loňském roce vyhlásil Moravskoslezský kraj dotační Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (KSS) (http://bit.ly/1OJU6iy). V jeho rámci naše středisko zaujal dotační titul KSS 3/15 Pořízení vozidla, který byl zaměřen na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla (osobního automobilu) sloužícího pro potřeby poskytované služby.

Diakonie získala nový automobil z dotace Moravskoslezského kraje
7. ledna 2016 - Diakonie získala nový automobil z dotace Moravskoslezského kraje

Protože působíme v poměrně rozsáhlé oblasti s drsnějším klimatem a menší hustotou zalidnění, musíme takřka každoročně obměňovat vozový park, abychom dostáli všem svým povinnostem. Proto správní rada střediska rozhodla, že se do dotačního programu přihlásíme a požádáme o kofinancování nákupu nového osobního automobilu, který bude použit pro pečovatelskou službu poskytovanou obcím v rýmařovském regionu.

Náš projekt byl Moravskoslezským krajem posouzen jako vyhovující a vybrán k realizaci, takže jsme oslovili tři prodejce, kteří nabízejí osobní automobily, aby pro naše středisko připravili cenovou nabídku osobních vozů. Na základě doručených písemných nabídek správní rada střediska posoudila dle ceny a vybavenosti vozu nejvhodnější a nejvýhodnější nabídku automobilu. Poté byl vybraný prodejce osloven a vůz zakoupen – zvolen byl užitkový vůz Volkswagen Caddy, s nímž máme dlouholeté a velmi pozitivní zkušenosti.

V další fázi projektu jsme v souladu s jeho podmínkami dopisem oslovili starosty a starostky obcí rýmařovského regionu, v nichž zatím neposkytujeme své služby, a nabídli jim spolupráci v oblasti zajištění pečovatelské služby. Jako první zareagovalo město Břidličná, takže danou službu nově poskytujeme v Břidličné, Vajglově a Albrechticích u Rýmařova. Na základě uzavřených smluv pak byl vypracován harmonogram poskytování sociálních služeb, který povede k optimálnímu využití vozového parku. Celková pořizovací cena automobilu byla 386 367,- Kč, dotace přidělená Moravskoslezským krajem činila 51,6 %, tj. 199 500,- Kč; zbylých 48,4 %, tj. 186 867,- Kč, bylo financováno střediskem.

Správní rada Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově touto cestou ještě jednou děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace, jež středisku umožní zkvalitnit a rozšířit poskytované sociální služby a hlavně přispět ke zkvalitnění života obyvatel rýmařovského regionu.

 

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky