Dobrá duše Bohumila Teislerová

Projekt „Dobrá duše“ má za cíl ocenit ty dobrovolníky starší 60 let, kteří věnují svůj volný čas bezplatné a obětavé péči o seniory.

Dobrá duše Bohumila Teislerová
Dobrá duše Bohumila Teislerová

Ocenění může získat jednotlivec i instituce, hlavními partnery projektu jsou společnost HARTMANN - RICO a.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Gerontologické centrum v Praze 8 a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Do letošního čtvrtého ročníku nominovala Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově paní Bohumilu Teislerovou, která pracuje jako dobrovolnice již od r. 2008, kdy vznikla Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice – pobočný spolek Rýmařov. Díky své přítelkyni Mgr. Janě Kaufové začala do tohoto spolku docházet a pracovat s lidmi s mentálním handicapem. Doprovázela je na rozličné aktivity, pomáhala jim při tvoření různých výrobků, se cvičením, s muzikoterapií, logopedií a dalšími činnostmi.

S pobočným spolkem SPMP začalo v roce 2010 spolupracovat rýmařovské středisko Diakonie ČCE a vytvořilo službu sociálně terapeutické dílny, v níž se uživatelé s mentálním či kombinovaným postižením připravují na potenciální zaměstnání. Paní Teislerová dochází minimálně 2x týdně dopomáhat uživatelům služby STD s různými pracovními aktivitami, nácvikem sebeobslužných činností a muzikoterapií.

„Tato práce mne velice naplňuje, dodává mi energii, elán a vědomí potřebnosti. Mám velkou radost, když vidím pokroky těchto lidí k lepšímu, a také mne velmi těší, když jim mohu dopomáhat ke kvalitnějšímu životu,“ vysvětluje motivy, které ji vedou k tomu, aby věnovala svůj čas péči o druhé.

Do čtvrtého ročníku projektu Dobrá duše se sešly desítky příběhů nezištné dobrovolnické pomoci a nás těší, že se paní Bohumila Teislerová dostala mezi finální trojici oceněných dobrovolníků. Vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku projektu Dobrá duše se uskutečnilo 6. června 2016 v klášteře Minoritů svatého Jakuba v Praze za přítomnosti všech partnerů a členů odborné poroty – Věry Husákové ze společnosti HARTMANN - RICO a.s., Jiřího Horeckého, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Jany Hanzlíkové, náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, a také Ivy Holmerové, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti. Jelikož se paní Teislerová nemohla vyhlášení osobně zúčastnit, bylo ocenění doručeno do Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově a ředitelka střediska Marcela Staňková je předala paní Teislerové v úterý 19. června v prostorách STD.

Správní rada rýmařovské Diakonie ČCE děkuje touto cestou jménem střediska i uživatelů jeho služeb paní Bohumile Teislerové za vše, co pro ně dělala a dělá, za její neutuchající elán a aktivitu, s níž se věnuje své dobrovolnické práci, za to, že je opravdovou dobrou duší střediska a zároveň motivujícím příkladem aktivního a naplněného podzimu života.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky