Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici

22. března 2021

Aktuální informace k umožnění návštěvy v našem zařízení – s účinností do 28.3.2021.

Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici
22. března 2021 - Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici

 

Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, návštěva může být uskutečněna pouze po předchozím telefonickém objednání dne a času návštěvy a po předložení písemného potvrzení o podrobení se testu PCR nebo POC s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin anebo písemným potvrzením o prodělání nemoci COVID 19 ne starší 90 dnů.

Vstup do budovy povolen pouze s vlastní ochranou nosu a úst nejméně třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu po celou dobu pobytu v budově.

Upozorňujeme na změnu možností osob navštěvující uživatele služeb:

Návštěvu bez nutného testu mohou absolvovat i ty osoby, které prokáží, že mají komplexní očkování proti COVID – 19 a očkování bylo ukončeno před více jak 14 dny. (PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ PŘINESTE S SEBOU PROSTOU KOPII CERTIFIKÁTU K ZALOŽENÍ).

 

Informace k zrušení zákazu vycházení uživatelů služeb s platností od 20.03.2021

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 196 ze dne 26.02.2021  se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů služeb mimo objekt zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba po dobu nouzového stavu splnili tyto podmínky:

  • Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel služeb po jakémkoliv opuštění zařízení bude bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor  (karantény) a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní test, který bude zopakován za další 3- 4 dny. Karanténa bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.

Tento postup se nevztahuje na osoby, které mají vystaveny certifikát MZ ČR o provedeném očkování a proti nemoci COVID – 19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

 Uživatel sociálních služeb nadále používá v době vycházky vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

 Vycházky je nutné nahlásit předem na telefonním čísle 554 230 501.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky