Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici

24. května 2021

Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici platné od 24. 5. 2021.

Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici
24. května 2021 - Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici

Aktuální informace k umožnění návštěvy v našem zařízení – s účinností od 24.5.2021.

Na základě Mimořádného opatření č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. 5. 2021 dochází v Domově odpočinku s platností od 24. 5. 2021 k těmto změnám:

 1. Návštěvy v našem zařízení jsou umožněny po předchozí rezervaci, kterou je možno domluvit si na :554 230 501. Návštěvy jsou umožněny denně v délce max. 1 hodiny v čase 13.00, 14.00 a 15.00 hod.
 2. Návštěvy u uživatelů jsou povoleny 2 dospělým osobám.
 3. Návštěvy jsou umožněny pouze osobám, které:
 • se prokáží písemným dokladem vystaveným laboratoří anebo praktickým lékařem o provedení PCR testu nebo antigenního testu ne starším 48 hodin s negativním výsledkem
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném a ukončeném očkování proti onemocnění COVID 19 nebo donesou potvrzení, kdy od aplikace první očkovací látky uplynulo nejméně 22 dnů, ale ne více než 90 dnů a nemají příznaky onemocnění
 • přinesou potvrzení vydané praktickým lékařem o prodělaném onemocnění COVID 19 ne staršího 180 dnů
 1. Návštěvy probíhají ve vymezeném prostoru návštěvní místnosti (jídelna, čítárna), u imobilních uživatelů na pokoji
 2. Před zahájením návštěvy je každá osoba povinna:
 • provést důkladnou dezinfekci rukou
 • nechat si změřit tělesnou teplotu, při TT nad 37 °C nebude návštěva umožněna
 • vypsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění COVID 19 a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID 19 v posledních 14 dnech

Vstup do budovy je povolen pouze s vlastní ochranou nosu a úst nejméně třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu po celou dobu pobytu v budově.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky