Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici platné od 9.7.2021

9. července 2021

Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici platné od 9.7.2021.

Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici
9. července 2021 - Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici platné od 9.7.2021

Domov odpočinku ve stáří – Dolní Moravice.

Všeobecné podmínky platnost od 9.7.2021 - návštěva je umožněna pouze za těchto podmínek:

Návštěva bude umožněna pouze po předchozí telefonické domluvě na tel: čísle – 554 230 501

 

 1. navštěvující osoba se prokáže dokladem o negativním antigenním testu POC, který absolvovala nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu ne starším 7 dnů(doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS)
 2. navštěvující osoba donese potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a prokáže, že splňuje tyto podmínky:

 

 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
 • od dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů od kompletně ukončeného očkování, tj. podání druhé očkovací látky

 

!POZOR! Bez doloženého dokladu Vám nebude umožněna návštěva Vašeho blízkého!

 

 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 2. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením
 3. při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
 4. před zahájením návštěvy je každá osoba povinna:
 • důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro; dezinfekce rukou po ukončení návštěvy
 • změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
 • podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny 2 dospělým osobám.

Děkujeme, že budete respektovat uvedená opatření a prosíme o osobní zodpovědnost

každého z Vás při setkání s Vašimi blízkými a pracovníky zařízení.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky