Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici

5. ledna 2021

Aktuální informace k umožnění návštěvy v našem zařízení.

Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici
5. ledna 2021 - Informace k návštěvám v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici

Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, návštěva může být uskutečněna pouze po předchozím telefonickém objednání dne a času návštěvy a po předložení písemného potvrzení o podrobení se testu PCR nebo POC s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin anebo písemným potvrzením o prodělání nemoci COVID 19 ne starší 90 dnů.

Vstup do budovy povolen pouze s vlastní ochranou nosu a úst nejméně třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu po celou dobu pobytu v budově.

 

Informace k zrušení zákazu vycházení uživatelů služeb s platností od 22.12.2020

Usnesením vlády ČR č. 1370 ze dne 21.12.2020 se s účinností od 22.12.2020 se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů služeb mimo objekt zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba po dobu nouzového stavu splnili tyto podmínky:

  • Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel služeb po jakémkoliv opuštění zařízení bude bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor  (karantény) a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní test, který bude zopakován za další 3- 4 dny. Karanténa bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.
  • Uživatel sociálních služeb používá v době vycházky vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN 95.

Vycházky je nutné nahlásit předem na telefonním čísle 554 230 501.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky