Ludmila Müllerová navštívila Moravskoslezský kraj

11. ledna 2013

V pondělí 7. ledna přijela na pracovní návštěvu okresu Bruntál ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Műllerová (TOP 09), kterou na její cestě doprovázel poslanec Pavol Lukša (TOP 09) společně se zástupci regionální samosprávy.

Ludmila Müllerová navštívila Moravskoslezský kraj
11. ledna 2013 - Ludmila Müllerová navštívila Moravskoslezský kraj

Na jednodenní návštěvu okresu Bruntál zavítala v pondělí 7. ledna ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Byla to její první pracovní cesta ve funkci ministryně. První zastávkou byl Krnov a návštěva tamní pobočky Okresní správy sociálního zabezpečení. Odtud zamířila ministryně do Bruntálu, setkala se s představiteli města a navštívila úřad práce, kde byla během rozhovoru s ředitelem Mgr. Milanem Hornou obeznámena se statistikou nezaměstnanosti v okrese Bruntál.

Odtud ministryně Ludmila Müllerová a poslanec Pavol Lukša s doprovodem odjeli do Dolní Moravice, aby navštívili Domov odpočinku ve stáří (DOS), na jehož uvedení do chodu se ministryně ještě ve funkci náměstkyně ministra práce a sociálních věcí významně podílela. Přivítala se s klienty domova, od kterých obdržela pamětní přání s malým, vlastnoručně vyrobeným dárkem. Ministryně se dále setkala se zaměstnanci a v neformálním rozhovoru s ředitelkou Diakonie ČCE Rýmařov Mgr. Marcelou Staňkovou hovořila mimo jiné o chodu tohoto zařízení a jeho kapacitním využití.

„Na Bruntálsko jsem přijela zejména proto, že je to jeden z regionů s největší nezaměstnaností a ruku v ruce s ní jdou i sociální problémy. Statistika nezaměstnanosti v tomto okrese je skutečně alarmující a dá se snad přirovnat už jen k situaci států jižní Evropy. Některé obce na Bruntálsku mají dokonce nezaměstnanost vyšší než 40 %, což je opravdu zoufalé. Nezaměstnaní lidé postupně ztrácejí pracovní návyky a chuť vůbec něco podnikat. Na druhou stranu jsem velmi potěšena, že vedení měst Krnova, Bruntálu a bruntálského úřadu práce své snažení nevzdávají, aby ti, co ztratili práci nebo ji nemohou najít, měli příležitost k lepšímu zaměstnání,“ sdělila Ludmila Müllerová.

Po asi hodinové návštěvě Domova odpočinku ve stáří se ministryně s doprovodem vydala do Podhorské nemocnice v Rýmařově, kde na ni čekali starostové Bruntálu a Rýmařova Ing. Petr Rys a Ing. Petr Klouda, ředitel Podhorské nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA, společně s pracovníky ředitelství a dalšími zaměstnanci. Po krátkém přivítání zavítala ministryně Müllerová na oddělení sociální hospitalizace Podhorské nemocnice v Rýmařově, jehož posláním je poskytovat dlouhodobou individuální péči osobám, které potřebují z důvodu svého závažného zdravotního stavu či vysokého věku 24hodinovou péči. Oddělení zajišťuje pobytovou službu osobám s lehkou, středně těžkou nebo úplnou závislostí, u kterých již pominuly důvody zdravotní hospitalizace, ale ještě nejsou vytvořeny podmínky pro propuštění do domácí péče. Zde se ministryně zajímala o spokojenost klientů s péčí. Na její další otázky odpovídala vedoucí oddělení sociální hospitalizace Mgr. Alexandra Šrutková.

 „Jsem potěšena, že jsem se mohla setkat se členy místní samosprávy i nemocnice a vést diskusi například k otázkám financování sociálních lůžek,“ uvedla ministryně. Rozhovory se dotýkaly také sociální politiky, sociálního systému, zaměstnanosti a jejich regionálních specifik.

„Návštěvy paní ministryně v Podhorské nemocnici si samozřejmě velice vážíme. Potěšilo nás, že se ministryně o nemocnici a region zajímá a také že kladně ocenila naše oddělení sociální hospitalizace,“ dodal ředitel Podhorské nemocnice MUDr. Marián Olejník. JiKo

zdroj: Rýmařovský horizont

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky