Nový vícemístný vůz pro středisko

V roce 2020 byl vyhlášen dotační Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (KSS) https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-4734/. V jeho rámci naše středisko zaujal dotační titul KSS 4/21 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla, který jsme se rozhodli využít k pořízení nového vícemístného dodávkového vozidla sloužícího potřebám uživatelů služeb Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici.

Nový vícemístný vůz pro středisko
Nový vícemístný vůz pro středisko

logo moravskoslezsky kraj

Pro mnoho seniorů užívajících služeb DOS je velmi obtížné provozovat nějaké koníčky či si jen vyřídit úkony vyžadované po nich státní správou a samosprávou. Mnoho z nich navíc trpí vlivem pokročilejšího věku nemocemi pohybového aparátu a doprava v osobních vozech je pro ně jen velmi obtížně realizovatelná. Proto jsme pořídili v r. 2008 vozidlo Renault Traffic, které jim umožnilo bezproblémový nástup a výstup i s jejich kompenzačními pomůckami (berle, chodítka, invalidní vozíky). Bohužel po dvanáctiletém provozu v klimaticky náročných podmínkách se vůz již ocitl na hranici své životnosti, a proto jsme potřebovali zakoupit nové podobné vícemístné dodávkové vozidlo.

Správní rada střediska rozhodla, že se do dotačního programu přihlásíme a požádáme o kofinancování nákupu nového automobilu, který uživatelům služeb DOS zajistí kvalitní a v rámci jejich možností i plnohodnotný život, dostupnost lékařských služeb, úkonů státní správy a samosprávy, volnočasové aktivity (výlety, koncerty, muzikoterapie, rekondiční cvičení, arteterapie ad.).

Náš projekt byl Moravskoslezským krajem posouzen jako vyhovující a vybrán k realizaci, takže jsme oslovili tři prodejce, kteří nabízejí adekvátní automobily, aby pro naše středisko připravili cenovou nabídku vozů. Na základě doručených písemných nabídek správní rada střediska posoudila dle ceny a vybavenosti nejvhodnější a nejvýhodnější nabídku automobilu. Poté byl vybraný prodejce osloven a rozeběhla se jednání o koupi. Do realizace projektu ovšem negativně vstoupila pandemie onemocnění COVID-19 – dodavatel automobilu nám sdělil, že v souvislosti s celosvětovou situací dochází ke zpomalení výroby automobilů pro nedostatek komponentů, a tudíž nedokáže garantovat dodání nového automobilu do 31.12.2021, jak vyžadovaly podmínky projektu. Jako reálné se předpokládalo dodání do konce prvního pololetí r. 2022. Proto jsme požádali MSK o prodloužení termínu realizace projektu z 31. 12. 2021 do 30. 6. 2022. Žádosti bylo vyhověno a v březnu r. 2022 došlo ke koupi vozu – zvolen byl již osvědčený užitkový vůz Renault Traffic v ceně 759 668 Kč. Moravskoslezský kraj z ní uhradil 455 800 Kč, zbývající částku hradilo středisko.

Správní rada Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově touto cestou ještě jednou děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace, jež středisku umožní zkvalitnit a rozšířit poskytované sociální služby a hlavně přispět ke zkvalitnění života obyvatel rýmařovského regionu.

3   2

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky