Otevření dětské skupiny Sovička

7. listopadu 2019

V pondělí 4. listopadu bylo v rekonstruovaných prostorách na Revoluční ulici slavnostně otevřeno zařízení pro tzv. dětskou skupinu. Jeho provoz má na starosti Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově.

Otevření dětské skupiny Sovička
7. listopadu 2019 - Otevření dětské skupiny Sovička

Cílem projektu bylo zřídit dětskou skupinu, která by zajistila péči o děti ve věku od dvou let. Dle průzkumu roste potřeba rodičů, především matek na rodičovské dovolené, vrátit se zpět do zaměstnání už po dvou letech. Rodiče řeší, jak zajistit péči o dítě v případě, že děti nebyly z kapacitních důvodů přijaty do MŠ. Nyní mají možnost umístit dítě do dětské skupiny a soustředit se na svůj profesní růst.

Město Rýmařov rozhodlo o umístění dětské skupiny v prostředním pavilonu u mateřské školy na Revoluční ulici. Pavilon dosud sloužil jako dům s pečovatelskou službou – byly zde tři byty. Rekonstrukce zahrnovala dispoziční změny uvnitř objektu, nové technické rozvody, výměnu oken a dveří a zateplení obvodového pláště. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vyhrála společnost Rybka – stavby a služby, s. r. o., se sídlem v Kravařích. Stavba byla dokončena 15. října a celkové náklady na realizaci činily 4 314 514 korun.

Provoz dětské skupiny zajišťuje rýmařovské středisko Diakonie ČCE, které získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Rýmařovsko z Operačního programu Zaměstnanost dotaci na dva roky.

V případě zájmu mohou rodiče dětskou skupinu kdykoli během roku navštívit, podat si žádost a využít případně nepravidelné docházky dítěte za podmínky, že bude kapacita na daný den volná. V dětské skupině pracují kvalifikované profesionální chůvy, v případě potřeby je k dispozici sociální pracovník či zdravotní sestry. Personál klade důraz na specifika a individualitu dítěte. Harmonogram dne je uzpůsoben potřebám dětí.

Bez podpory některých subjektů města by se projekt nemohl uskutečnit, proto Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově děkuje za pomoc a podporu zejména městu Rýmařovu, zastupitelům, odboru regionálního rozvoje pod vedením Miroslava Sigmunda, MAS Rýmařovsko, o. p. s., SVČ Rýmařov za zapůjčení prozatímních prostor a všem zaměstnancům Diakonie, kteří se podíleli na přípravě dětské skupiny.

V současné chvíli probíhá realizace navazujícího projektu pod názvem MŠ Revoluční – Zahrada hrou, zahrnujícího přeměnu prostoru mezi jednotlivými pavilony na učebnu pod širým nebem, která se stane nedílnou součástí výukového plánu dětské skupiny. Budou provedeny terénní úpravy, zřízena dřevěná terasa, pergola se stíněním, tabule pro kreslení, krmítka pro ptáky a vodní korýtka na dešťovou vodu, vše doplněné o výsadbu keřů, trvalek a popínavých rostlin. Na tuto akci bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost STROMMY COMPANY, s. r. o., se sídlem v Andělské Hoře za nabídkovou cenu 556 599,50 korun. Termín dokončení podle smlouvy o dílo je 14. prosince letošního roku. S ohledem na již vyrobené herní prvky se předpokládá zkrácení termínu. Na tento záměr obdrželo město příslib dotace ve výši 500 tisíc korun.

Fota a text: JiKo

Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje

Lucie Tvrdcová, Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově

 

2  3  4  20191104_100257

5  6   7

 

 

 

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky