Policie četla seniorům Diakonie ČCE

24. dubna 2018

V úterý 24. dubna v rámci preventivních aktivit moravskoslezské policie „Policisté seniorům…“, která svou pozornost v minulém týdnu věnovala zejména lidem seniorského věku, policisté bruntálského oddělení tisku a prevence vyrazili na besedu do Diakonie ČCE střediska Rýmařov.

Policie četla seniorům Diakonie ČCE
24. dubna 2018 - Policie četla seniorům Diakonie ČCE

Posluchači byli informováni o současné kriminalitě páchané na seniorech a na konkrétních případech, popsaných v knize Černá kronika aneb ze soudních síní, kterou vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Policisté přiblížili případy, jež píše sám život a které oni sami často řeší s oběťmi trestných činů seniorského věku.

Při povídání se seniory zazněly dva příběhy z již zmíněné knihy. První se týkal přecházení po přechodu pod názvem Proč ani přecházení na přechodu nemusí být vždy bezpečné a druhý příběh byl zaměřen na podvodná jednání pachatelů vydávajících se například za příbuzné obětí pod názvem O vnucích. V této souvislosti tisková mluvčí por. Bc. Pavla Jiroušková zmínila aktuální případ, který policisté v těchto dnech prověřují (viz zpráva níže).

Zazněly také informace o další nejčastějších případech trestné činnosti páchané na seniorech i s poučením, jak se v takové situaci nejlépe zachovat či se mu vyhnout. Každý účastník od policistky obdržel samotnou publikaci, doprovodný materiál s preventivními radami a další upomínkové předměty včetně reflexních pásků. Při debatě o krádežích či podvodných jednáních nejedna posluchačka zmínila svou zkušenost s pachateli trestné činnosti podvodu či krádeže. Černou kroniku i s doplňujícím materiálem, brožurek a letáků, si každý posluchač odnesl domů, aby si příběhy, mohl sám kdykoliv přečíst a tím si připomenout, jak se chovat preventivně, případně jak se zachovat v nebezpečných situacích. Akce byla účastníky hodnocena velmi pozitivně.

JiKo (zdroj: Rýmařovský horizont)

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky