Rýmařovská Diakonie ČCE zlepšuje díky Ministerstvu zdravotnictví ČR své služby

Správní rada Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově hledá neustále cesty, jak rozšířit a zdokonalit služby, které středisko poskytuje občanům Rýmařovska. Proto ani na okamžik nezaváhala a využila možnosti požádat o státní dotaci MZ ČR na realizaci projektu v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti vč. paliativní hospicové péče.

Rýmařovská Diakonie ČCE zlepšuje díky Ministerstvu zdravotnictví ČR své služby
Rýmařovská Diakonie ČCE zlepšuje díky Ministerstvu zdravotnictví ČR své služby

Pomocí projektu nazvaného „Kvalita života až do konce“ chce středisko pomáhat nemocnému v terminálním stádiu choroby a jeho rodině prožívat poslední chvíle spolu doma, poskytnout jim odbornou zdravotní péči prostřednictvím vhodného technického vybavení a zapůjčením kompenzačních pomůcek napomoct ke zvýšení kvality péče v domácím prostředí. Tento záměr a celkové zpracování žádosti napomohly k tomu, že projekt byl vyhodnocen jako úspěšný a získal od ministerstva 180 000 korun, tj. nejvyšší možnou dotaci činící 70 % z celkové výše nákladů. Zbylých 30 % hradí středisko ze svých vlastních zdrojů.

Díky tomu došlo ke konci roku 2016 k zakoupení 3 ks lineární pumpy, 3 ks kyslíkového koncentrátoru, 3 ks prstového pulsního oxymetru a 3ks elektrických polohovacích postelí, jež umožnilo nemocným v terminálním stádiu choroby pobyt v domácím prostředí. Služba tak bude potřebným nablízku 24 hodin denně včetně sobot a nedělí v rýmařovském, bruntálském a vrbenském regionu, které zatím nemají žádné pokrytí mobilním hospicem.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky