Domácí ošetřovatelská péče je:

 • forma zdravotní péče poskytované klientovi v jeho domácím prostředí
 • dle platných zákonných norem, která je poskytována na podkladě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici; tuto odbornou péči poskytují v naší organizaci zdravotní sestry trvale odborně vzdělávané
 • poskytována dle potřeby klienta v nepřetržitém provozu.

Cílová skupina:

 • lidé všech věkových kategorií v rýmařovském a bruntálském regionu
 • lidé po hospitalizaci
 • dlouhodobě a chronicky nemocní
 • lidé v terminálním stadiu života

Dle doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře Vám můžeme poskytnout tuto péči:

 • sledování vitálních funkcí, hodnocení aktuálního zdravotního stavu, odběry krve a biologického materiálu, podávání léků, převazy a ošetření ran, aplikace injekcí a infúzí, péče o stomie, péče o permanentní katetry, ošetřovatelská rehabilitace, kontinuální podávání analgetik a jiných účinných léků pomocí přenosné infuzní pumpy, prevence a ošetření proleženin, podání tekutin a stravy, zábaly, obklady.

Úhrada domácí péče

 • zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, je-li indikována registrujícím praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici
 • v případě poskytování péče, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, poskytujeme tuto péči za přímou úhradu

Pomůcky pro Domácí ošetřovatelskou péči:

Vybavení ošetřovatelské služby.pdf

 • tonometry
 • glukometry
 • EKG
 • infuzní pumpa
 • odsávačka hlenů
 • koupací sety
 • biolampa
 • antidekubitní pomůcky
 • irigátory, permanentní katétry
 • sesterské kufříky s běžným vybavením
 • (teploměry, nůžky, pinzety, obvazový materiál, atd.).

Zdravotní sestra k přesunu ke klientovi využívá vozidlo, které je speciálně vyhrazeno pro ošetřovatelskou péči.

Kompenzační pomůcky a možnost jejich zapůjčení:

Zprostředkujeme zapůjčení některých zdravotnických pomůcek, zejména polohovacích postelí, antidekubitních podložek, invalidních mechanických vozíků, chodítek apod., které usnadní péči o vaše blízké v domácím prostředí.

Kompenzační pomůcky k zapůjčení.pdf

Základní práva klientů:

Viz všechna práva uvedená v obecně závazných normách: (Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník, Deklarace práv mentálně postižených, Všeobecná deklarace lidských práv). Klient má právo vybrat si klíčového pracovníka, kterému důvěřuje, a může jeho prostřednictvím:

 • projednávat případné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb
 • určovat si své osobní cíle (dlouhodobé a krátkodobé) a vypracovávat individuální plány
 • klient se může pracovníkovi svěřit s jakýmkoliv problémem
 • klient má právo na své soukromí, na slušné a důstojné zacházení
 • klient má právo na zvýšenou ochranu k uplatňování svých práv
 • klient má právo si stěžovat na poskytované služby.

Základní povinnosti klientů:

 • umožnit personálu provést úkony odstraněním překážek (zavřít psa, mít otevřeno)
 • povinnost oznámit včas nepřítomnost na místě poskytované služby
 • nahlásit každé infekční onemocnění, které se vyskytne u něho nebo v jeho rodině, se kterou sdílí společnou domácnost.

Hodnoty pracovníků organizace:

 • slušnost a neúplatnost při jednání s lidmi, kteří jsou v nepříznivé situaci
 • nezávislost pro uživatele služeb
 • individuální přístup ke všem uživatelům
 • respekt k potřebám jednotlivce
 • svobodné rozhodování
 • rovnost všem uživatelům
 • mlčenlivost
 • respektování etického kodexu sociálního pracovníka + Základní listiny práv a svobod.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky