kdo jsme a co děláme

Posláním našeho střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením, a pomáhat mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Podporujeme soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého člověka a na vzájemném, oboustranném respektu. Snažíme se poskytovat co nejkvalitnější služby, a tím přispívat ke zlepšení života těch, kterým pomáháme. Jako křesťanská organizace usilujeme také o zajištění jejich duchovních potřeb a pastorační péče. Klientům umožňujeme být aktivní, realizovat činnosti, které jejich život činí smysluplnějšími, v mezích svých možností odbouráváme jejich periferní postavení a stavíme je do svého středu, do středu společenství.

V současnosti poskytujeme 6 typů registrovaných sociálních služeb :

  • ošetřovatelskou péči, která je poskytována ve vlastním domácím prostředí a je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení

Kromě těchto  služeb také provozujeme tři domy s pečovatelskou službou a (nejen) uživatelům dále nabízíme: kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, masáže, muzikoterapii, ergoterapii.

Středisko je řízeno ředitelkou a správní radou, kontrolní funkci vykonává  dozorčí rada střediska. Služby financujeme vícezdrojovým způsobem – dotacemi z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezského kraje, města Rýmařov a obcí, v nichž poskytujeme své služby, z grantů různých nadací a spolků, sponzoringem a dary. Podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě.

Pokud se o naši činnost zajímáte, máte zájem o námi poskytované služby, chcete nás podpořit nebo jen poznat, přijďte či přijeďte, rádi Vás uvítáme, ukážeme Vám, jak vypadají naše jednotlivá pracoviště, a seznámíme vás s praktickou realizací služeb. Můžete také psát, mailovat či telefonovat (viz. kontakty).

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky