Otevření multismyslové místnosti

12. ledna 2015

Rýmařovské středisko Diakonie ČCE připravilo do nového roku pro handicapované uživatele sociálně terapeutické dílny Buřinka překvapení. Vytvořilo tzv. Snoezelen místnost, která bude sloužit mentálně postiženým k relaxaci a smyslové stimulaci.

Otevření multismyslové místnosti
12. ledna 2015 - Otevření multismyslové místnosti

Koncept Snoezelen vznikl na počátku 70. let v Nizozemí jako terapeutická metoda aktivizace těžce postižených klientů ústavu De Hartenberg a v 90. letech se rozšířil i do České republiky. Jeho podstatou je vytvoření klidného a příjemného prostoru s vybavením působícím na zrak, sluch, čich i hmat. Součástí takové multismyslové místnosti je pohodlný měkký nábytek, polštáře, balóny, aromalampy, přehrávač relaxační hudby a nejrůznější světelné efekty navozující příjemnou atmosféru. Pobyt ve Snoezelen místnosti, přizpůsobeným individuálním potřebám návštěvníka, přispívá podle psychologů k celkovému uvolnění, posílení smyslového vnímání a komunikace, odstranění stresu, zlepšení nálady i fyzické kondice. Jeho pozitivní účinky se využívají v nemocnicích, dětských domovech i na školách, třeba u dětí s ADHD.

Pracovníci střediska Diakonie ČCE se při vytváření Snoezelen prostoru pro mentálně handicapované uživatele dílny Buřinka inspirovali články v časopise Sociální práce. Snoezelen místnost vznikla v prostorách Buřinky na Okružní ulici z prostředků Diakonie a místního sdružení rodičů handicapovaných SPMP Rýmařov. K dispozici bude uživatelům dílny dvakrát týdně. „Ve Snoezelen místnosti mohou uživatelé jednotlivě relaxovat během pracovní činnosti. Budeme pozorovat, jak reagují na světelné a další vybavení a následně jednotlivcům tuto relaxaci přizpůsobíme, aby pro ně byla příjemná a uklidňující. Vybavení chceme samozřejmě dál doplňovat,“ shrnuje vedoucí dílny Buřinka Nela Habanová.

Multismyslovou místnost slavnostně otevřela místostarostka a dosavadní ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově Marcela Staňková spolu se starostou Petrem Kloudou v pondělí 5. ledna. Uživatelé sociálně terapeutické dílny si ji mohli při té příležitosti poprvé prohlédnout a vyzkoušet. ZN

Zdroj: Rýmařovský horizont

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky