Setkání diakonických dobrovolníků

7. ledna 2016

Lidé si pomáhají od nepaměti. Již před mnoha tisíci lety totiž zjistili, že solidarita a vzájemná pomoc jsou pro existenci lidské společnosti nezbytné. Každý z nás je proto někdy v životě dobrovolníkem, protože hranice mezi pomocí příbuzným, sousedům a dobrovolnou prací pro školu, sportovní klub či sociální instituci se hledá jen těžko.

Setkání diakonických dobrovolníků
7. ledna 2016 - Setkání diakonických dobrovolníků

Stejně je tomu i v sociálních službách, kde jsou dobrovolníci nesmírně důležitým prvkem, neboť stojí proti ve společnosti rozšířeným ageistickým a jiným stereotypům, vnášejí přátelství a porozumění do často komplikovaných vztahů mezi mladými a starými či zdravými a nemocnými, zkvalitňují individuální přístup k uživateli sociálních služeb a tím i celou sociální službu, aniž by přitom nahrazovali práci profesionálů.

V pátek 18. prosince 2015 se skupina právě takových dobrovolníků, jejichž služeb využívá Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově, sešla v prostorách Kavárny – občerstvení Buřinka. Protože pracují bez nároku na odměnu, rozhodla se ředitelka střediska Mgr. Marcela Staňková a celá správní rada ocenit alespoň symbolicky jejich celoroční nezištnou pomoc společným setkáním u kávy a veřejným poděkováním, jehož součástí je i tento článek. Bez dobrovolnické práce by totiž jen těžko mohl proběhnout každoroční reprezentační ples střediska, ochuzena by také byla činnost sociálně terapeutické dílny a domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Dobrovolníci zkrátka k Diakonii neodmyslitelně patří, a proto ještě jednou jmenovitě děkujeme těmto neocenitelným pomocníkům a dobrým lidem: p. Bezpalcové, sl. Bršťákové, p. Camfrlové, p. Holoušové, p. Krčové, p. Pagáčové, p. Pleské, p. Sedlákové, p. Seifertové, p. Teislerové, p. Urbanové a p. Zieglerové.

Naše středisko v číslech

Poskytujeme 0 služeb
Pracuje pro nás 0 lidí
Pomáháme 0 klientům
Spolupracujeme s 0 dobrovolníky